Elit İmplant,

Medikal İmplant  ürünlerinin üretim ve satışını, müşterilerinin memnuniyetini sağlayarak, tüm paydaşlarının menfaatlerine en uygun bir şekilde ve geliştirerek gerçekleştirmeyi amaçlar.

Bu amaca ulaşmak için;

  • Etkinliğini sürekli geliştireceği bir kalite yönetim sistemi kurmayı ve süreçlerini bu sistemin şartlarına uygun olarak yürütmeyi,
  • Müşterilerine istenilen kalite, miktar ve zamanda ve uygun maliyet ile ürün temin etmeyi,
  • Problemleri oluşmadan, oluşmuş olanların da tekrarını önlemeye yönelik faaliyetleri planlamayı  ve uygulamayı,
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelerin gerektirdiği hususları tüm süreçlerde uygulamayı,

Taahhüt eder.

Taahhütlerine uygunluğunu ölçebileceği ve takip edeceği kalite hedeflerini, kuruluşunun ilgili her birim ve seviyesinde belirler.

Hedeflerine göre durumunu gözden geçirir.

Gözden geçirme sonuçlarını, şartlara uygunluğu sağlama ve / veya sürekli iyileştirme yönünde gerekli ve uygun önlemlerin belirlenmesi ve planlanmasında kullanır.

Copyright © 2017 Elit Metalurji San.ve Tic. A.Ş | Her Hakkı Saklıdır